ไม้สนนำเข้าจากยุโรป

เหมาะสำหรับงานตกแต่งภายใน งานเฟอร์นิเจอร์

  • อบแห้ง
  • ไสเรียบ พร้อมใช้งาน
  • จำหน่ายเป็นมัด จำนวนต่อมัดแล้วแต่ขนาด
ไม้หน้ากว้าง 2 นิ้ว ไม้หน้ากว้าง 3 นิ้ว ไม้หน้ากว้าง 4 นิ้ว ไม้หน้ากว้าง 6 นิ้ว ไม้หน้ากว้าง 8 นิ้ว ไม้เสาสี่เหลี่ยมจตุรัส

ไม้สนนำเข้ายุโรป แบบเข้าลิ้น

เหมาะสำหรับงานผนัง งานปูพื้น

  • ไม้อบแห้ง
  • ไสเรียบพร้อมใช้งาน
  • จำหน่ายเป็นมัด จำนวนต่อมัดแล้วแต่ขนาด
ไม้ลิ้นยู (U) ไม้ลิ้นวี (V) ไม้ลิ้นสำหรับทำพื้น (Flooring)